Favicon files not found

For kunder

Bilder til ngm3.no

Vi gir både miljøet og deg trygghet.

Ved å levere forurensede masser til godkjent mottak med tillatelse fra Fylkesmannen, skjer det med befriende virkning. Det vil si at ansvaret overføres fra deg som avfallsprodusent til oss som godkjent mottak. Dette er selvsagt avhengig av at massene er godkjent av oss i forkant, innenfor våre tillatelser, og at du leverer det du har sagt du skal levere.
Dette gir deg som avfallsprodusent trygghet. Det gir også din oppdragsgiver trygghet for at avfall håndteres korrekt i alle ledd. I tillegg ivaretas miljøet ved at fylkesmannen stiller krav til avfallsmottaket, og følger oss tett opp.

For at vi skal kunne gi et riktig tilbud og kontrollere at massene er i tråd med våre tillatelser trenger vi følgende opplysninger fra deg om det du ønsker å levere:

  • Utfylt skjema for basiskarakterisering 
  • Beskrivelse av massene
  • Analyser av det som skal leveres (evt miljøteknisk grunnundersøkelse eller miljøsaneringsbeskrivelse.
  • Estimert mengde  
  • Estimert leveringsperiode

Det er viktig at du avtaler leveransene i forkant av hvert prosjekt, slik at det går raskt og enkelt ved levering.

Send dokumentasjon til masser@ngm3.no eller ta kontakt på 918 88 797

 


 

Hold deg oppdatert!

Ønsker du å motta e-post når vi legger ut nye innlegg i vårt artikkelarkiv, samt tips og annen relevant info? Fyll inn din e-postadresse under.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner