Favicon files not found

Våre mottak

Norsk Gjenvinning m³ driver deponier og massemottak. Alle våre mottak gjenbruker innleverte masser til nyttig formål. Eksempler på dette er bygging av nye veier eller igjenfylling av gamle pukkverk til brukbart areal.

Vi er svært opptatt av at vi skal operere innenfor de gitte tillatelser og rammevilkår for å redusere risikoen for miljøpåvirkning.

Asak

Asak Massemottak

Et moderne, inert deponi hvor alle masser gjenbrukes på stedet.

Gå til Asak Massemottak ›

Alunmottak

Borge Massemottak

Et ordinært deponi for forurensede gravemasse og rivemasser, også over grense for farlig avfall. Alle masser gjenbrukes på stedet.

Gå til Borge Massemottak ›

Heggvin

Heggvin Alun AS

Mottak for alunskifer og andre syredannende bergarter. 

Gå til Heggvin Alun ›

Kopstad

Kopstad Massemottak

Et moderne, inert deponi hvor alle masser gjenbrukes på stedet.

Gå til Kopstad Massemottak ›

Haraldrudveien 40

Haraldrudveien 40

Et moderne mottak for forurensede masser i Haraldrudveien 40

Gå til Haraldrudveien 40 ›

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner