Favicon files not found

For kunder

Tar imot lett forurensede masser i tilstandsklasse 2 og 3, samt betong med og uten armering.

Asak Massemottak er et inert deponi (kategori 3), som tar imot følgende avfallstyper:

  • Ren betong med eller uten armering
  • Lett forurenset betong med eller uten armering
  • Lett forurensede gravemasser
  • Lett forurensede rivemasser

Mottaket ligger i Sørum, ca 30 km nord for Oslo. God kjørevei helt frem.

Alle massene gjenbrukes på stedet til bygging av ny fylkesvei. Dette gir Asak Massemottak en helt unik gjenbrukseffekt.
Fylkesveien finansieres i sin helhet av massemottaket, og sluttproduktet er en vei bygget på gjenbruksbetong. Lokalsamfunnet får en tryggere veistrekning.

 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner