Favicon files not found

Om Borge Massemottak

Alunmottak

Samarbeidsmodell

Ole & Peder Ødegaard A/S (OPØ) og Borge Pukkverk avfallsdeponi har tillatelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken som deponi for ordinært avfall. OPØ har en samarbeidsavtale med Norsk Gjenvinning m³ AS (NGm³) knyttet til utvikling og drift av deponiet. I avtalen skal NGm3 blant annet bistå OPØ med miljøfaglige problemstillinger som overvåking, myndighetskontakt og kontinuerlig forbedring av interne prosedyrer som sikrer at driften ivaretar kravene fra gjeldende tillatelser, lover og forskrifter som er relevante for virksomheten.
Miljøarbeid og HMS er en integrert del av forretningsvirksomheten i begge selskaper. 

Deponiets oppbygning:

Figuren over er en prinsipiell skisse som viser deponiets oppbygning og oppfylling i steinbruddet.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner