Favicon files not found

H40

Vi tar imot følgende avfallstyper til gjenvinning:

- Forurensede og rene gravemasser

- Forurenset og ren betong

- Tegl og takstein

 

Mottaket ligger i Haraldrudveien 40 på Alnabru/Ulven i Oslo.

Kontakt Alexander for levering: 403 04 240

I forkant av levering trenger vi dokumentasjon på det du ønsker å levere. Fortrinnsvis i form av analyser. Fyll ut et slikt skjema og send til oss på masser@ngm3.no

 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner