Favicon files not found

Om H40

Haraldrudveien 40 H40

Massemottak i Haraldrudveien 40 på Ulven i Oslo.

Norsk Gjenvinning m3 tar imot overskuddsmasser fra bygg- og anleggsbransjen i Haraldrudveien 40 på Ulven i Oslo. Vi sorterer og kontrollerer massene før de sendes videre til godkjente ombruks- eller gjenvinningsløsninger der massene får nytt liv. Det meste av våre lett forurensede rivemasser leveres til gjenbruk/nyttiggjøring på Kopstad Massemottak. For deg betyr dette at avfallet ditt bidrar til å spare uttak av begrensede jomfruelige byggeråstoffer og dermed gir en positiv miljøeffekt.

Haraldrudveien 40 er et godt egnet leveringssted for prosjekter i Oslo. Transportavstanden er kort, noe som også gjør dette mottaket godt egnet for de av dere som ønsker å kjøre utslippsfritt lokalt i Oslo.

 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner