Favicon files not found

Samfunnsansvar

Gjenvinning av rene og forurensede gravemasser og betong er viktig tema med høy innvirkning på klima og ressurser.

 

Riktig nyttiggjøring og gjenvinning av ren og forurenset betong og gravemasser er et viktig samfunnsoppdrag. Det kan bidra til reduksjon i Co2-utslipp, bedre trafikkforhold lokalt og en bedre utnyttelse av steinressurser i Norge. Dette ønsker Norsk Gjenvinning å bidra til å løse på best mulig måte. Vår portefølje av massemottak for håndtering og gjenvinning er i stadig utvikling.
Ved Haraldrudveien 40 (H40) i Oslo kan våre kunder levere rene og forurensede masser. Norsk Gjenvinning m3 sørger for å håndtere forurensningen korrekt og samtidig sørge for optimal utnyttelse av ressursene. 

Fordelene med et massemottak sentralt i Oslo er blant annet kort transportavstand, hvilket betyr lavt Co2-avtrykk, og at man kan kjøre med elektriske biler fra prosjekter i Oslo. Videre transport fra H40 foregår med større tippbiler med maksimal last, slik at unødvendig transport reduseres. 

På H40 sørger vi for korrekt karakterisering av det vi tar imot, før vi sender det videre til korrekt gjenbruksløsning. For det aller meste av betong og gravemasser betyr dette at det sendes til Kopstad Massemottak i Holmestrand, hvor alt materialgjenvinnes i sin helhet. 

 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner