For kunder

Heggvin Alun er et samarbeidsprosjekt mellom Sirkula og Norsk Gjenvinning m3. 

Vi tar imot alunskifer/Syredannende bergarter og bunnaske.

Deponiet ligger på Sirkula sitt område på Heggvin, Vang på Hedmark.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner