Favicon files not found

Samfunnsansvar

Heggvin

Vi tar vårt samfunnsoppdrag alvorlig

Hos Sirkula og Norsk Gjenvinning m3 er vi opptatt av å ta vare på miljøet. Derfor har vi etablert Heggvin Alun, som er et trygt mottak for alunskifer og andre syredannende bergarter.
Vi har gode prosedyrer for karakterisering, mottak og behandling, og vår aktivitet skal ikke ha negativ miljøpåvirkning på verken kort eller lang sikt.

Samfunnsoppdraget vårt er å sørge for at denne bergarten håndteres forsvarlig, og at det finnes kortreiste mottaksløsninger. 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner