Om Kopstad Massemottak

Kopstad Kopstad Massemottak

Moderne inert deponi rett ved E18 i Holmestrand

Forventet åpning 15. juni 2020

 

Mineralske avfallsmasser benyttes til grunnarbeider for Kopstad godsterminal, innenfor rammene av blant annet Forurensningsloven og Avfallsforskriften.
Disse massene erstatter andre masser, og Kopstad Massemottak er således å betrakte som nyttig formål. Masser levert hit kan dermed anses som materialgjenvinning.

Vi har mulighet til å ta imot masser for gjenbruk slik at man kan etablere godsterminal i henhold til fastsatt reguleringsplan. Det vil være mulighet for å ta imot 450 000 tonn masser årlig med en totalbegrensning på 1 500 000 tonn i en periode på maksimalt 10 år.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner