Favicon files not found

Om Kopstad Massemottak

Kopstad Kopstad Massemottak

Moderne inert deponi rett ved E18 i Holmestrand

Mineralske avfallsmasser benyttes til grunnarbeider for Kopstad godsterminal, innenfor rammene av blant annet Forurensningsloven og Avfallsforskriften.
Disse massene erstatter andre masser, og Kopstad Massemottak er således å betrakte som nyttig formål. Masser levert hit kan dermed anses som materialgjenvinning.

Vi har mulighet til å ta imot masser for gjenbruk slik at man kan etablere godsterminal i henhold til fastsatt reguleringsplan. Det vil være mulighet for å ta imot 450 000 tonn masser årlig med en totalbegrensning på 1 500 000 tonn i en periode på maksimalt 10 år.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner