Avfallsdeklarasjon

29.01.2019

Alt farlig avfall og radioaktivt avfall skal deklareres.

Alle som produserer farlig avfall er pålagt av myndighetene og deklarere dette. Deklarasjon skal gjøres av avfallsprodusent, og det skal gjøres elektronisk i portalen www.avfallsdeklarering.no som ble lansert i 2016. 

Deklarasjon skal foreligge før levering til godkjent mottak.

Du kan lese mer om hvordan du kommer i gang med elektronisk deklarering her.