Avfallskode

29.01.2019

Hver avfallstype har et eget nummer.

Avfall klassifiseres etter Norsk Standard 9431:2011/Avfallsstoffnummer  eller EAL. (Europeiske Avfalls Listen) 
Norsk Standard grupperer avfallstypene etter serier, seriene har 4 sifre. (Feks er 1600-serien "masser og uorganisk materiale", 7000-serien er farlig avfall.
Norsk Gjenvinning benytter disse varekodene, og serien/avfallsgruppen kan identifiseres ved å se på de 4 første sifrene i varekoden vår.

EAL-listen tar utgangspunkt i hva slags type virksomhet avfallet kommer fra. DVS at en avfallstype i følge EAL-listen kan ha to ulike EAL-koder avhengig av hvor avfallet har opsptått.
Avfallstyper som er merket med stjerne i EAL-listen er å anse som farlig avfall. 
I EAL kan en og samme avfallstype være definert som både farlig og ikke-farlig avfall. Denne dobbeltoppføringen betegnes som en speilinngang i forskriften.