Avfallsprodusent

22.01.2019

Hvem har ansvaret for avfallet?

Den som genererer avfallet eller enhver som gjennom forbehandling, behandling eller på andre måter endrer avfallets art eller sammensetning. Kommunen skal regnes som avfallsprodusent for innsamlet husholdningsanfall (Ref. Avfallsforskriften kap. 9, § 9-3).

Avfallsprodusenten har ansvar for avfallet helt til det er levert med befriende virkning til et godkjent avfallsmottak.