Biologisk nedbrytbart avfall

18.01.2019

Alle typer nedbrytbart avfall.

For eksempel mat- og hageavfall, papir, kartong og trevirke (Ref. Avfallsforskriften kap. 9, § 9-4).

Nedbrytbart avfall kan ikke deponeres