Forurensning

29.01.2019

Forurensning er å gjøre noe tilgriset eller urent.

I norsk lov er forurensning definert som tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet.