ISO 14001

03.09.2019

ISO 14001 viser beste praksis for proaktiv styring av virksomhetens innvirkning på ytre miljø.

ISO 14001, den internasjonalt anerkjente standarden for miljøledelse, er generell. Den passer for organisasjoner i alle næringer. Den er utviklet av den Internasjonale Organisasjon for Standardisering (ISO) og er basert på to konsepter: kontinuerlig forbedringer og overholdelse av regelverk.


Elementer i standarden
Standarden inneholder nøkkelelementene for effektiv miljøledelse. Standarden krever at bedriften utarbeider miljømålsetninger og ledelsessystemene som kreves for å nå slike målsetninger. Standarden krever også at bedriften slutter seg til systemets prosesser, rutiner og virksomheter.
Hovedelementene i standarden er:
Miljøpolitikk
Planlegging
Iverksettelse og drift
Kontroll og utbedring
Ledelsesevaluering

 

Norsk Gjenvinning m3 er sertifisert etter ISO 14001 av DNV-GL, og du kan lese mer om standarden på deres nettsider.