ISO 9001

03.09.2019

Et ISO 9001-sertifikat viser at et ledelsessystem for kvalitet er sertifisert etter standarden for god kvalitetsledelse og er funnet å være i tråd med den.

ISO 9001 er et spesielt godt verktøy for å redusere feil. Systemet hindrer at feil gjentar seg og identifiserer mulige feil før de oppstår. En slik feilreduksjon gir fordeler i form av kostnadsbesparelser.
Den internasjonalt anerkjente ISO 9001-standarden er generell og kan brukes innen alle næringsområder. Den ble utviklet av ISO (den Internasjonale Organisasjon for Standardisering) for å fastsette internasjonale krav til et ledelsessystem for kvalitet.


Viktige egenskaper
Standarden er prosessorientert og legger vekt på løpende forbedringer og kundetilfredshet. Den er tilpasset alle virksomhetsprosesser som påvirker kvalitet.
Viktige elementer i standarden er:
Ledelsessystem for kvalitet
Ledelsens ansvar
Ressursstyring
Produktsalg
Måling, analyse og forbedring

 

Norsk Gjenvinning m3 er sertifisert etter ISO 9001 av DNV-GL, og du kan lese mer om standarden på deres nettsider.