Mottakskontroll

29.01.2019

Kontroll av tilstand og mengde ved mottak av en leveranse.

Ved Norsk Gjenvinnings deponier foregår mottakskontroll på flere områder, men hovedhensikten er å avklare at den faktiske leveransen stemmer overens med basiskarakteriseringen. Dette gjør vi blant annet ved visuell kontroll, dokumentkontroll og stikkprøver.