Radioaktivitet

25.01.2019

Naturlig forekommende i enkelte bergarter.

Det finnes mange nivåer av radioaktivitet, og det er viktig å understreke at bergarter med lav radioaktivitet ikke er det samme som atomavfall, radioaktivt avfall eller nødvendigvis vil medføre strålingsrisiko.
Generelt er det lav radioaktivitet i norske bergarter. Radionuklider kan påvirke organismer i vann samt biota og grad av toksisitet vil variere ut i fra en rekke faktorer.