Rene masser

22.01.2019

Gravemasser uten kjemisk forurensning

Jord, sand, grus etc. som har konsentrasjoner lavere enn normverdiene. Betong og tegl uten forurensning betegnes som rene masser. Likevel kan betong med maling, fugemasse, murpuss etc. inneholde forurensninger, og må derfor testes.