Svartskifer

25.01.2019

Kan både være syredannende og ikke syredannende.

En sedimentær leirskifer som ofte har høyt innhold av svovel og sulfid samt radionukliden uran. Svartskifer finnes hovedsakelig i Akershus, Oslo, Oppland, Buskerud, Telemark og Hedmark.