Tungmetaller

25.01.2019

Tungmetaller er en gruppe metaller med tetthet fem ganger høyere enn vann.

Det finnes en rekke tungmetaller slik som sølv, arsenikk, gull, vismut, jern, mangan, molybden, patina, antimon, tinn, titan, tallium, uran og zirkonium. I miljøsammenheng er det mest vanlig å se på arsen, bly, kadmium, kobolt, kobber, krom, kvikksølv, nikkel, tinn, vanadium og sink. Disse kan være skadelig for levende organismer. Grunnstoffer slik som tungmetaller kan ikke brytes ned, og dermed kan de hope seg opp i organismen og føre til forgiftning. 

Tungmetaller forekommer ofte i grave- og rivemasser, og må kartlegges før tiltaket iverksettes.