Utlekkingstest

29.01.2019

Kartlegger utlekkingspotensial av miljøgifter

I tillegg til kjemiske analyser av forurensning er det i visse tilfeller påkrevet med utlekkingstester før levering til deponi. Dette gjelder blant annet for levering til inert deponi eller for levering av farlig avfall til ordinært deponi. 

Det finnes to typer utlekkingstester:

Ristetest er en verifikasjonstest for utlekking som simulerer middels lang tids utlekkingsforløp av miljøgifter fra deponier. 
Kolonnetest er en oppstrøms utlekkingstest som simulerer kort til middels lang tids utlekkingsforløp av miljøgifter fra deponier.