Prioriterte stoffer

29.01.2019

Kjemikalier som regnes å utgjøre en alvorlig trussel mot helse og miljø

Miljøgifter som er plassert på norske myndigheters prioritetsliste over de stoffene som anses som mest helse- og miljøskadelige.