TOC

29.01.2019

Total organisk karbon

TOC (Totalt organisk karbon) er et uttrykk for innholdet av nedbrytbart karbon, for eksempel i gravemasser.

Dette er et av flere parameter norske deponier må forholde seg til. Det finnes ulike grense for hvor høy TOC det enkelte deponi kan ta imot.