Favicon files not found

Norsk Gjenvinning m³

NGm³ er en del av Norsk Gjenvinning-konsernet.

Vårt forretningsområde er å utvikle massemottak og bistå med drift i forhold til etterlevelse av tillatelse og gjeldende regelverk. Vi har flere aktive massemottak i østlandsregionen.

Vi har flere massemottak og deponier som kan ta imot ulik grad av ren eller forurenset masse. Felles for NGs egne deponier/mottak er at vi ikke kun fungerer som et deponi, men at massene brukes aktivt til nyttig formål. Disse formålene er blant annet bygging av ny fylkesvei eller igjenfylling av nedlagte pukkverk slik at området kan brukes på nytt.


 Under kan du se en presentasjon av noen av våre nøkkelpersoner.

Portretter

Fung. daglig leder

Kim Erlend Kvalsund

900 74 494 CV › LinkedIn ›
Bilder til ngm3.no

Markedssjef

Christian Andresen

918 88 797 CV › LinkedIn ›
Bilder til ngm3.no

Kvalitetssjef

Jeanette Syvertsen

938 55 555 CV › LinkedIn ›
Bilder til ngm3.no

Utviklingssjef nye anlegg

Ole Martin Skoga

982 82 301 CV ›
Portretter

Driftsansvarlig Kopstad massemottak

Ole Johan Aas-Haug

952 32 242 CV ›
Bilder til ngm3.no

Økonomisjef

Ola Skjørli Oterhals

93825778 CV › LinkedIn ›
Bilder til ngm3.no

Driftsansvarlig Haraldrudveien 40

Alexander Melkonyan

40304240 CV › LinkedIn ›
Bilder til ngm3.no

Salgs- og konseptutviklingssjef

Torfinn Brenna

91138282 CV ›
Bilder til ngm3.no

Miljøsjef

Jannicke Eide-Fredriksen

92869122 CV ›
Portretter

Utviklingssjef sirkulære løsninger

Åshild Bruun-Gundersen

45671812 CV ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner