Norsk Gjenvinning m³

NGm³ er en del av Norsk Gjenvinning-konsernet.

Vårt forretningsområde er å utvikle massemottak og bistå med drift i forhold til etterlevelse av tillatelse og gjeldende regelverk. Vi har flere aktive massemottak i østlandsregionen.

Vi har flere massemottak og deponier som kan ta imot ulik grad av ren eller forurenset masse. Felles for NGs egne deponier/mottak er at vi ikke kun fungerer som et deponi, men at massene brukes aktivt til nyttig formål. Disse formålene er blant annet bygging av ny fylkesvei eller igjenfylling av nedlagte pukkverk slik at området kan brukes på nytt.


 Under kan du se en presentasjon av noen av våre nøkkelpersoner.

Bilder til ngm3.no

Daglig leder

Randi Warland Kortegaard

928 68 376 CV ›
Bilder til ngm3.no

Salgs- og markedssjef

Christian Andresen

918 88 797 CV ›
Bilder til ngm3.no

Drifts- og miljøsjef

Jeanette M. V. Syvertsen

938 55 555 CV ›

Utviklingssjef

Tor Melø

918 85 741 CV ›
Bilder til ngm3.no

Prosjektleder

Ole Martin Skoga

982 82 301
Bilder til ngm3.no

Miljø- og HMSK rådgiver

Alexandra Isabel Sveinsen Treimo

473 02 523 CV ›

Fraksjonsspesialist

Martine Digerud Melgård

922 61 654 CV ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner